Kreativna inkluzija u digitalno doba

Deset radionica u organizaciji ULUPUH-a održano je u periodu od rujna 2022. do lipnja 2023. godine. Tim se radionicama nastojalo širu publiku upoznati s većim dijelom grana primijenjene likovne umjetnosti koje ULUPUH svojom djelatnošću pokriva. Kroz radionice, iako online, polaznici su se povezali, imali priliku raditi i pitati za savjete neke od najvećih stručnjaka i umjetnika u svom području – time je im je pružena iznimna prilika, budući da su mnogi polaznici dio zadataka odrađivali samostalno izvan radionice, stoga su na samoj radionici mogli pitati za savjete i konzultirati se s voditeljem oko vlastitih projekata ili unapređivanja postojećih.

Važno je istaknuti prednosti online radionica, a ona je upravo u činjenici da polaznici nisu ograničeni prostorom, već iz vlastitih domova (ili gdjegod se zateknu) mogu pratiti radionice. Zbog toga je velik broj polaznika i iz drugih mjesta Hrvatske, a ne samo Zagreba. I voditelji i polaznici javljali su se povremeno čak i iz drugih zemalja, što je omogućilo redovito održavanje radionica i usklađivanje svih dnevnih obveza i voditelja i polaznika.

Dio radionica nastavak je sličnih s proteklih ULUPUH-ovih radionica, što govori o kvaliteti i popularnosti programa i voditelja. Komunikacija između polaznika i voditelja se nastavila te je jedan dio prešao na praktičnu primjenu, što je rezultiralo i samostalnom organizacijom naprednih razina radionica ili organizacijom izložbi koje prikazuju radove nastale na projektu, što ukazuje na održivost projekta i kontinuiran interes za primijenjenom umjetnošću.